CONCERTEN
seizoen 2023/2024
jaargang 42

Aanvang 15.30 uur, tenzij anders vermeld

2023

Zmc 265
30 sept.
Jeanette Jelier-den Hoedt, fluit,
Johan den Hoedt, orgel

Zmc 266
11 nov.
Armen van der Linden, cello,
Jaap Visser, traverso

Zmc 267
16 dec.
Kerstconcert
Martin Zonnenberg Kleinkoor Concertino

2024

Zmc 268
10 febr
Songs and duets van Purcell
lucia van Vugt en Dick Valk
Ben Bults en Arie de Bruijn

Zmc 269
16 mrt
Lux Aeterna 
van passie naar verrijzenis
Basilius Vocaal Ensemble
o.l.v. Jeroen Spitteler

Zmc 270                     
11 mei 
350e sterfjaar Matthias Weckmann (1616-1674)
Jaap de Wit

 

                
Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht
sinds 1982/1991
adres secretariaat: Vincent van Goghlaan 87 - 3351 BV Papendrecht

Inschrijving K.v.K. onder dossiernummer 41120842   RSIN 802378791

IBAN rekeningnummer NL49 RABO 0393 0303 69

e-mail:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beleidsplan 2022 t/m 2024
Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht, hierna te noemen ‘Stichting ZMC’

Doel

De Stichting ZMC wil op een laagdrempelige manier kwalitatief goede muziek laten horen aan zoveel mogelijk mensen.
Het bestuur van de stichting streeft ernaar om steeds de concerten op zaterdagmiddag een uur te laten duren.Bezoekers worden na afloop uitgenodigd een bijdrage te doneren tijdens de deurcollecte.
Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst een programma met vermelding van de uitvoerden en een volledige toelichting op de muziek.

Op elk programma wordt de mogelijkheid vermeld om een donatie over te maken op onze bankrekening NL49RABO 0393030369.
Er wordt samengewerkt met (semi) professionele of hoog niveau amateurgezelschappen.
Bij de afspraken over de uitvoeringen is de financiële vergoeding een vast onderdeel.

Het bestuur streeft er ook naar om ook pas afgestudeerde conservatoriumstudenten een podium te bieden in een zeer goed klinkende ruimte.De zes concerten per seizoen staan op de website vermeld voor het lopende seizoen. Na ruim veertig jaargangen zijn de series jaarlijks van mei tot en met oktober een vast patroon en eenvoudig te vinden.Elk concert wordt immers aangekondigd in de plaatselijke bladen en tijdens uitzendingen van de regionale omroep.

Gedurende de corona pandemie konden slechts enkele concerten niet plaatsvinden. Gelukkig zijn de inkomsten uit collectes en donaties van bezoekers voldoende gebleken om musici te blijven uit te nodigen voor onze concerten die wel konden doorgaan.
Gelet op de noodzaak om ons te laten registreren via de ANBI hebben wij als bestuur gezorgd voor de noodzakelijke publiciteit van dit beleidsplan, de financiële verantwoording en onderstrepen tevens volledig de voorwaarden die aan een ANBI-geregistreerde is voorgeschreven.
Als bestuur conformeren wij ons aan de voorwaarden.

Financieel beheer en verantwoording.

De stichting ZMC genereert het inkomen vanuit collectes na elk concert, particuliere donaties en elke vier jaar van Stichting De Haan uit Alblasserdam. In 2022 ontving de Stichting ZMC een éénmalige donatie van de plaatselijke BWI (Brede Welzijnsinstelling Papendrecht).De inkomsten en uitgaven worden door de penningmeester van de Stichting ZMC en regelmatig verantwoord tijdens de bestuursvergaderingen.De uitgaven bestaan uit de vergoedingen aan de musici; data van uitvoering ongeveer een jaar van tevoren vastgesteld inclusief de aan de uitvoering verbonden kosten.In enkele gevallen gaat men akkoord met de opbrengst van de recette na aftrek van de kosten. Die kosten bestaan uit de huur van de kerkzaal (te voldoen aan de Gereformeerde Kerk Papendrecht) en drukwerk van de programma’s etc.

De Stichting Zaterdagmiddagconcerten te Papendrecht staat formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41120842; (het RSIN luidt 802378791) en heeft officieel de status als geregistreerd Culturele ANBI.

 


Arie de Bruijn, voorzitter
Meelbeshof 34 - 3355BD Papendrecht
telefoon: 078-6156638  


Aren Klink, secretaris 
Vincent van Goghlaan 87 - 3351BV Papendrecht
telefoon: 078-6153451  


Bert Streefkerk, penningmeester
Esdoornlaan 14 - 3355CE Papendrecht
telefoon: 078-6153773  

 


 

Stichting Zaterdagmiddagconcerten Papendrecht

- zie verder 'contact'       

De concerten vinden plaats in De Morgenster aan de Muilwijckstraat 1 - 3353 VD Papendrecht

Stichting Zaterdagmiddagconcerten heeft de Culturele ANBI status